دایره المعارف فارسی مصاحب پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ 11:15
دکتر غلامحسین مصاحب ریاضیدان برجسته ایرانی که دایره المعارف مصاحب به سرپرستی وی جمع آوری شده است در سال ۱۳۴۵ در مقدمه جلد اول کتاب می نویسد:" دایره المعارفها... یعنی کتابهایی که شخص برای کسب اطلاع کما بیش اجمالی در موضوع معین به آنها مراجعه می کند.

هدف دایره المعارف اینست که وقتی محقق یا محصل یا خواننده ای عادی عنوان خاصی را می خواند یا می شنود یا در ذهن دارد و خود را محتاج یا راغب به کسب اطلاع در باب آن می بیند بتواند بدون اتلاف وقت عنوان مورد نظر را در آن دایره المعارف بدست آورد."

این دایره المعارف غنی فارسی از دو جلد تشکیل شده است که جلد دوم آن از دو بخش به نام جلد دوم بخش یک و جلد دوم بخش دو تشکیل شده است.

تعداد کل صفحات این دایره المعارف ۳۵۷۱صفحه است که در سه قطع رحلی با جلد گالینگور توسط نشر امیرکبیر در سال ۱۳۸۷به چاپ پنجم رسیده است.

مصاحب درباره طرح اولیه این دایره المعارف می نویسد:"طرح اولیه کار این بود که دایره المعارف کوچک یک جلدی کلمبیا به زبان فارسی ترجمه و بعضی از مقالات آن اسقاط و بجای آنها مقالاتی در باب مطالب مورد نیاز ایرانیان و سایر فارسی زبانان درج شود...از همان اوایل کار معلوم شد که حاصل طرح اولیه ...جوابگوی احتیاجات کنونی فارسی زبانان نخواهد بود...به جهات مذکور کار فراهم ساختن کتاب حاضر چندی بعد از آغاز آن از صورت ترجمه خارج شد و جنبه تالیف و در بسیاری از موضوعها جنبه تحقیق یافت."

نوشته شده توسط سید کاظم میران زاده  | لینک ثابت |